Nyheter
Februar:
- Uke 6: maskeradeuke
Uke 7: forskerspireruke
- 26. februar henter barnehagen befruktede egg som etterhvert skal klekkes i barnehagen
Mars:
- Fra og med 1. mars er det fullkosttilbud i barnehagen
- 1. mars er hovedopptaksfrist
- 16. mars markerer vi Barnehagedagen, med bla.a. utstilling på biblioteket
- 18./19. mars klekker kyllinger i barnehagen
- 22. mars holder vi foreldremøte og årsmøte
- 23. mars inviterer vi barnehagens familier til påskefrokost