Nyheter
April:
- I uke 15 skal vi ha brannvernuke med daglige evakueringer
- 25. april inviterer vi besteforeldre, tanter eller onkler til lek og lunsj i barnehagen
Mai:
- 1. mai blir barnehagen en Læringsverkstedet-barnehage, og blir hetende Læringseverkstedet Husmo barnehage. Denne hjemmesiden vil slettes, og en ny vil istedet lages og blir antakelig å finne på https://laringsverkstedet.no/barnehage/husmo. Mailadressen endres fra husmo@barnehage.no til husmo@laringsverkstedet.no. Selv om vi bytter eiere vil vi fortsette med de unike prosjektene vi har i forbindelse med Gøy på landet-ukene der vi slakter, parterer, plukker poteter fra åkeren, klekker kyllinger o.l.
- 3. mai ;fotografering
4. mai; natursti der foreldre inviteres
- 7. mai; vårdag med ulike morsomme utendørs lekestasjoner
- 8. og 9. mai er det foreldredugnad
- Barnehagen er stengt 1. mai, 10. mai, 11. mai, 17. mai og 21. mai