Nyheter
Januar:
- 2. januar har barnehagen planleggingsdag og er derfor stengt
- Prosjekt 'vann snø og is' som munner ut i en utstilling