Nyheter
Mars:
- Fra og med 1. mars er det fullkosttilbud i barnehagen
- 1. mars er hovedopptaksfrist
- 13. mars markerer vi Barnehagedagen, med bla.a. utstilling på biblioteket
- 18./19. mars klekker kyllinger i barnehagen
- 22. mars holder vi foreldremøte og årsmøte
- 23. mars inviterer vi barnehagens familier til påskefrokost
April:
- I uke 15 skal vi ha brannvernuke med daglige evakueringer
- 25. april inviterer vi besteforeldre, tanter eller onkler til lek og lunsj i barnehagen
- Fotografering i løpet av måneden