Barnehagen vår

Husmo barnehage er privat og foreldreeid og ligger flott til på Årnes, i gangavstand til fasilitetene landbruk, skog og Årnes sentrum. Vi er en liten barnehage som består av fire avdelinger med ca. 50 barn i alderen 0-6 år. Åpningstidene er 07.00-17.00.

Barnehagen er foreldredrevet, der årsmøtet bestående av foreldre er det øverste organ. (Se under fanen Styret for informasjon over årets styre og generell informasjon). Den største fordelen med en foreldredrevet barnehage er at alt av økonomisk overskudd går til direkte til barnehagen.

Husmo barnehage er godt bemannet med en blanding av assistenter med og uten fagbrev og hele 6 høgskoleutdannede pedagoger, som setter sitt preg på den faglige kompetansen. (Se ansatte for en oversikt). «Rammeplanen for barnehagen» er noe dere vil få et godt kjennskap til ved å gå i Husmo barnehage, som sier hva et barnehageår skal inneholde. Rammeplanen kan dere lese i sin helhet under "Planer".

I tillegg har vi våres prosjekter Gøy på landet og vi jobber mot våres visjon Trygghet, lek og læring i et moderne samfunn. Dette kan dere lese mer om her på hjemmesiden, under Planer og Visjon og verdier.