Planer for barnehagåret

2013 - 2014

Forsikring

Barna i Husmo barnehage er forsikret hele døgnet så lenge de har plass i barnehagen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017

Plan for overgang fra barnehage til skole

SLL plan

Flere planer finner dere på de passordbeskyttede sidene;kalenderårsplan, virksomhetsplaner, detaljerte månedsplaner til de enkelte avdelingene, månedsinfo fra daglig leder m.m.