Styret


Styrets medlemmer:

Styreleder
Amund Lier-Hansen
NestlederKlikk for å endre bilde
Linn Hege Bråthen
 Styremedlem og FAU-leder
Lena Nilsen
Click to change the imageStyremedlem og SU-leder
Inger Holth Hansen
Hans Olav Ingeborgrud
Styremedlem
Solveig-Anita Pettersen
Vara
Klikk for å endre bildetAnsattes representant
Mona Diseth Enger

Om styret

Eierstyret skal ha minimum 5 medlemmer - 4 velges av og blant foreldre og en velges av og blant de ansatte. Styret skal bestå av leder, sekretær, styremedlem, FAU-leder og ansattes representant. En av foreldrerepresentantene skal også fungere som nestleder og hvem det blir bestemmes av det sittende styret.
Foreldreutvalget (FAU) skal ha 4 medlemmer. En leder, som også er dugnadskoordinator og tre representanter. Alle velges av og blant foreldre. Foreldreutvalget er underlagt eierstyret.
Styremøter avholdes etter en plan som fastsettes av styret og forøvrig når styrets leder eller barnehagens styrer finner det nødvendig. Ved stemmelikhet i styret tillegges leder dobbeltstemme.
Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett.

Utrag fra Husmo barnehage SA sine vedtekter, punkt 6.1