Visjon og verdier

Barnehagen ønsker å oppnå følgende: Trygghet, lek og læring i et moderne samfunn

1. Trygghet

- Vi ønsker at barn, foreldre/ foresatte og personale kommer til barnehagen med glede og lyst

- Vi ønsker å gi alle en stabil hverdag

- Vi skal være engasjerte i barna

- Vi skal innlemme foreldre/ foresatte i våres barnehagehverdag

2. Lek

- Barna skal få stimulere sin fantasi

- Barna skal få mulighet til å eksperimentere og teste sine egne grenser

- Barna skal få mestre/ utfordre seg selv og lære seg problemløsning

- Barna skal ha et bredt spekter av ulike aktiviteter tilgjengelig

- Barna skal få leke/ -r som utfordrer det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret

- Barna skal få muligheten til å bearbeide sin hverdag gjennom lek, og videreutvikle seg selv

- Personalet skal bruke leken som et bevisst læringsinstrument

3. Læring

- Barna skal tilegne seg grunnleggende sosial kompetanse

- Barna skal oppleve utfordringer og mestring

- Barnehagen skal være støttende og veiledende til familiene

- Personalet i barnehagen skal være faglig oppdaterte

- Vi skal gi barna et allsidig læringsmiljø som gir rom for hvert enkelt barns optimale utvikling, helt frem til barna er rustet til skolestart.

4. Moderne samfunn

- Barnehagen skal følge med i IKT-utviklingen

- Barnehagen skal bli et miljøfyrtårn

- Barnehagen skal bevisstgjøre barna på det flerkulturelle samfunnet

- Personalet i barnehagen skal være faglig oppdatert

- Barnehagen skal så langt det er mulig, følge med i den materielle utviklingen