Kosthold

Vi er en sukkerredusert barnehage. Og med sukkerredusert mener vi at vi ønsker å fokusere på en alminnelig sunn kost. Det er forskjellige årsaker til hvorfor vi ønsker det, men det går i all hovedsak ut på at barn som får et godt sammensatt måltid har et jevnt blodsukkernivå og holder seg mette lengre og på den måten skaper vi trivsel blant barna. Vi overfører sunne vaner som er så viktig fra tidlig alder av. Vi har valgt og ikke ha kaker eller annet sukkerikt til bursdager, men i stedet fokuserer vi på å la bursdagsbarn få oppmerksomhet.

Lasagne
Lasagne
Økologiske lammelår
Økologiske lammelår
"Tulle-muffins" - kake for øynene, fisk og grønnsaker for magen